VOX® PRESS

 s.r.o.

 
 

Tlač novín samoprepis

                     Home | Services | Portfolio | Forum | Information | Links | About us | -

Menu

 -

 

Tlačiareň a vydavateľstvo

 


Tlač novín formátu A4 (mestské, obecné úrady, firemné noviny a pod.), firemné tlačivá, samoprepisovacie bloky A4, A5   s firemným logom (dodacie listy, priepustky, výdajky a pod.)


Celoslovenské inzertné noviny    INZERÁT

(Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava. na predajné miesta v SR - stánky a pod.)


KOMERČNÁ INZERCIA - podnikateľská (cenník, možnosti)


OBČIANSKY INZERÁT ZADARMO (len občianske inzeráty) cez web


 


 

www.

Vydáva Vydavateľstvo  VOX® PRESS od roku 1990. Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava. Predaj v najprv uverejnené  v novinách, následne na webe. Občianska inzercia je bezplatná.

Registrácia: MK SR 67/ 90,  EV 3007/ 09medzinárodné indexové číslo: 42 429, ISSN 1335-4760.

Inzeráty v tlačenej verzii inzertných novín INZERÁT, sú uverejňované v predstihu cca 10 dní. Noviny sú v predaji v novinových stánkoch na celom území Slovenska, cez distribútora Mediaprint Kapa, za cenu 0,50 €.

cenník inzercie inzerát inzercia inzerát plošná inzercia firemná inzercia, samoprepis, tlač, tlačiareň žiar, tlačivá kniha evidencie služieb kniha prevzatia a odovzdania služby

INZERÁT - celoslovenské inzertné noviny

Free Stuff: Wallpaper - Screensaver - Game - Video - Emoticon - Clipart - Icon - Myspace - Tattoo - Template - Image Hosting

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates